خطای Failed to obtain IP address در اندروید

چگونه خطای Failed to obtain IP address در اندروید را برطرف کنیم؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+